• ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ VE ORTAKLARI HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI

  6183 sayılı yasanın 13.maddesinde düzenlenmiş bulunan ihtiyati haciz müessesesi; kam...
 • YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CEZA YARGILAMASINDA DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ-TESLİM ETMEME(GİZLEME) SUÇU

  Suçun Müeyyidesi:Defter ve belgeleri vergi dairelerince yapılacak vergi incelemeleri s...
 • TAHSİLAT ZAMANAŞIMI KAVRAMI İLE TAHSİLAT ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER

  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102'nci maddesinin 1'in...
 • Varlık Barışı

  29,05,2013 Tarih ve 28661 sayılı Resmi gazete yayınlanan 6486 sayılı kanun gereği, G...
 • SAHTE FATURA DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇU

  Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi, kastın karinesi olup...
 • Oto alım satımından dolayı Geriye Dönük Mükellefiyet

  Oto alım satımından dolayı Geriye Dönük Mükellefiyet Tesisine Danıştay Kararları...
 • vergi avukatının önemi

  Özellikle Türkiye’de vergi uyuşmazlıklarının çözümü yönünden vergi avukatın...
 • Altınşehir Adana Dergisi Röportajı - Sizin Hukuk Danışmanınız Var mı ?

  İş yeriniz, ailenizin bir parçasıysa eğer, aile hekimi gibi bir aile avukatına ihtiy...
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Bilinmesi Gereken Herşey

  Motorlu Taşıtlar Vergisini Zamanında Ödememenin Cezası Nedir? Motorlu Taşıtlar Verg...
 • ANNONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET ORTAĞI VE KANUNİ TEMSİLCİNİN ŞİRKETİN VERGİ BORCUNDAN DOLAYI SORUMLULUĞU

  Küresel ekonomi ve buna bağlı olarak rekabet şartlarının artması neticesi; kurumsal...
 • VERGİ HUKUKUNDA TANIK BEYANININ DELİL NİTELİĞİ

  Yargılama konusu olay hakkında beş duyuları marifetiyle öğrendiklerini hakime anlata...
 • VERGİ HUKUKUNDA İSPAT VE DELİL

  İnsanların bir arada yaşadığı ve egemenlik haklarını devrettiği devlet idaresi, ...
 • VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA

  Vergi idaresi ile vergi ödevlileri arasında, vergi hukuku uygulamalarından kaynaklanan ...
 • 6111 sayılı Kanunun

  6111 sayılı Kanunun Vergi Hukuku Açısından Getirdiği Düzenlemeler...
 • Kira Geliri Beyanına İlişkin Hususlar

  Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar,...
 • Neden vergi avukatı?

  Türkiye’de davaların bir avukat aracılığıyla takibi zorunlu değildir. Avukatlık ...


 • ORTAKLIK PAYINI DEVREDEN LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

  Limited şirket ortaklık payının kısmen veya tamamen bir üçüncü kişiye devrine il...
 • Sermaye Şirketi Ortak ve Kanuni Temsilcilerinin Vergi Borçlarına Karşı Sorumluluğu

  Sermaye Şirketi Ortak ve Kanuni Temsilcilerinin Vergi Borçlarına Karşı Sorumluluğu n...
 • DÜZELTME-ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN ZIMNEN REDDİ HALİNDE DAVA AÇMASÜRESİ

  Düzeltme-şikayet başvurusunun zımnen reddine ilişkin işleme karşı davanın zımmi...
 • sahte fatura kullanımıyla ilgili danıştay kararı

  Bir mükellefin alışlarının bir kısmının veya tamamının sahte olmasından hareket...
 • VERGİ DAİRESİNCE OTO ALIM SATIMINDAN KAYNAKLI GERİYE DÖNÜK MÜKELLEFİYET TESİS İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR.

  Son günlerde vergi dairelerince insanların geçmişte yapmış olduğu taşıt(oto) alı...
 • ÖNEMLİ BİR DUYURU

  Öncelikle siteme göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı herkese teşekkür etmeyi borç b...
 • Şükrü KIZILOT'un emlak vergisi ile ilgili makalesi.

  Şükrü KIZILOT’un “sıfır oranlı emlak vergisi” nin uygulanması sırasında mu...
 • 6111 sayılı kanunda yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.

  30.04.2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1713 Sayılı Bakanl...
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 Sayılı Kanun Rehberi” yayınladı.

  Gelir İdaresi Başkanlığı, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İliş...
 • Torba Yasa ile başvuru süresi 30.06.2011 tarihine kadar uzatıldı.

  Disiplin cezası olarak 23.04.1999 -14.02.2005 tarihleri arasında memuriyetten atılanlar...
 • 6111 sayılı mali af kanununun kapsamına giren borç ve alacaklar.

  6111 sayılı mali af kanunu hem borçlu mükellefler hemde alacaklı devlet idaresi açı...
 • Websitesi açıldı.

  1975 Ceyhan doğumluyum.1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun ...