MakalelerVERGİ AVUKATININ ÖNEMİ

Vergi avukatlığının yasallığı açsından mevcut avukatlık kanununda değişiklik yapılmasına dair avukatlık kanunu yasa taslağında bana göre avukatlık mesleğinde branşlaşmaya da yer verilmelidir.
 
Günümüzde değişen ekonomik ve sosyal dengeler, değişen ve derinleşen yasal düzenlemeler avukatlık mesleğinde de branşlaşmanın önemini, arttırmıştır.Ayrıca ülkemizdeki avukat sayısının hızla artması nedeniyle her davaya bakarım şeklindeki avukat anlayışının da artık değişmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
 
 Avukatlık mesleğinin içinde olan bir insan olarak son zamanlarda müvekkillerden “bize vergi davasından anlayan bir avukat lazım, ceza hukukundan anlayan cezacı bir avukat lazım,imar hukukundan anlayan tanıdığınız avukat var mı veyahut sen bu davalara bakıyor musun gibi”  sözleri sıkça duymaya başladım.
 
Özellikle Türkiye’de vergi uyuşmazlıklarının çözümü yönünden vergi avukatına büyük bir ihtiyaç duyulduğu son zamanlarda iyice ortaya çıkmıştır.Zira vergi daireleri elektronik ortam yolu ile mükellefleri çok daha iyi takip edebilmekte, vergi tarhiyatı yapabilmekte vergi cezaları gönderebilmekte, mükelleflerin hesaplarına hacizler koyabilmekte,  geriye dönük kazancını beyan etmeyenler hakkında geriye dönük mükellefiyet tesis edebilmektedir.
 
Vergi sorunuyla karşılaşan mükellefler, büyük panik yaşamakta hukuksal olarak ne yapabileceklerini bilememektedirler.Bu sorunlar karşısında vergi avukatına büyük ihtiyaç duyulmaktadır.Zira, vergi avukatı bu sorunlar karşısında vergi hukuku mantığı ile ve mahkeme yorumları ile olaya yaklaşmakta ve mükelleflere vergi hukuku ve vergi yargılaması yönünden büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
 
Vergi avukatı olarak branşlaşmaya gidilmesi halinde uygulamada mali müşavirler tarafından doldurulan bu alanda vergi avukatları da yer almış olacaktır.Mali müşavirler ile vergi avukatının birlikte çalışması halinde ortaya çok daha iyi sonuçlar çıkacaktır.
 
Nitekim gelir idaresi başkanlığı bu konunun önemini anlamış olduğundan vergi mahkemelerinde görülen davalarda gerekli savunmaları hazırlamak için kendi bünyesinde vergi avukatı istihdam etmeye hazırlanmaktadır.
 
Vergi avukatı vergi davalarının iyi sonuçlanmasında büyük yarar sağlayacağından, avukatlık yasa taslağında branşlaşmaya da yer verilmelidir.Bunun teknik alt yapısının mümkün olmaması halinde ise en azından vergi davalarının avukatsız açılmasına ve takibine izin verilmemeleridir.Bu şekilde de vergi avukatlının önemi daha iyi anlaşılacak ve gereksiz dava kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır. 
 
Vergi avukatlığının önemine binaen burada vergi avukatı konusunda uzmanlaşma ve meslek içi branşlaşmanın önemine değinmiş bulunuyorum.


geri