Haberler
idarenin müeyyideli yazısı,ihtirazi kayıtla beyan,re'sen araştırma ilkesi

vergi Dava Dairleri Kurulu 22/05/2020 tarih ve 2020/485 Esas-2020/601 Karar sayılı ilamı

(Vergi Usul Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, idarenin müeyyideli yazısı, ihtirazi kayıtla beyan, re’sen araştırma ilkesi) Özet: i. İdarenin müeyyideli yazısı doğrultusunda verilen düzeltme beyannamesine konulan ihtirazi kaydın tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, gecikme faizi ve cezalara karşı dava açma hakkı vereceği ii. Açılan davada davacının ihtirazi kayıt koyma nedenleri ile vergi dairesinin ihtirazi kaydın konusunu oluşturan nedeni kabul etmeme sebepleri incelenerek dava konusu tarh işleminin hukuka uygun olup olmadığına karar verilmesi gerektiği iii. Bu kapsamda idari yargı yerlerince re’sen araştırma ilkesi esas alınarak yapılacak yargısal denetimin idarenin yerine geçerek işlem tesis etme olarak değerlendirilmesine olanak bulunmadığıDiğer Makalelergeri