Danışma Hattı

Tüm soru, istek, öneri ve şikayetleriniz için aşağıdaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Makaleler

Yasalar, yeni kanunlar, haklarınız ve merak ettiğiniz diğer konular ile ilgili makalelere göz atabilirsiniz.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ(1)   Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun[1]ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun...

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 322) ...

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ   SERİ: A   SIRA NO: 1    Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak görevi, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...

ARIZİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

KAPSAMI Gelir Vergisi Kanunu’nun 82 nci maddesinde belirtilen arızi kazançlar, yapılması devamlılık arz etmeyen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeleri içermektedir. Maddeye göre vergiye tabi arızi kazançlar şunlardır: 1. Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar. 2. Ticari ...

DEĞER ARTIŞ KAZANCI #ANKARADA VERGİ AVUKATI#İSTANBULDA VERGİ AVUKATI

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80 inci maddesine göre aşağıda sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançları olarak vergilendirilir. 1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançl...

vergi avukatı

İstabul vergi avukatı-izmir vergi avukatı-ankara vergi avukatı-bursa vergi avukatı-antalya vergi avukatı-adana vergi avukatı-gaziantep vergi avukatı-trabzon vergi avukatı-malatya vergi avukatı-van vergi avukatı-kayseri vergi avukatı-mersin vergi avukatı-hatay vergi avukatı-kocaeli vergi avukatı-sakarya vergi avukatı-samsun vergi avukatı-diyarbakır vergi avukatı-şanlıurfa vergi avukatı-erzurum vergi avukatı-eskişehir vergi avukatı-muğla vergi avukatı-konya vergi avukatı-zonguldak vergi avuk...

Tüm Makaleler

DANIŞMA HATTI

Tüm soru, istek, öneri ve şikayetleriniz için aşağıdaki iletişim formunu doldurabilirsiniz.