HİZMETLER • Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi 
 • Sürekli vergi danışmanlığı 
 • Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar
 • Vergi Mahkemesi dava dilekçelerinin yazımı ve vergi davalarının takibi 
 • Vergi Uzlaşmaları (Tarhiyat Öncesi Uzlaşma- Tarhiyat sonrası uzlaşma)
 • Kaçakçılık ve sahte fatura düzenleme veya kullanma suçlarından doğan ceza davaları
 • İş Hukuku bilirkişilik yapmakta
 • Vergi Hukuku bilirkişilik yapmakta
 • Aktüerya Hukuku bilirkişilik yapmakta
 
Bunun yanı sıra
 • İdari yargı uyuşmazlıklarından doğan iptal ve tam yargı davaları 
 • Gümrük uyuşmazlıklarından doğan vergi davaları
 • Gümrük kaçakçılığından doğan ceza davaları

geri