Makaleler
Altınşehir Adana Dergisi Röportajı - Sizin Hukuk Danışmanınız Var mı ?

Küreselleşmenin gittikçe artması, mevzuat açısından ülkelerde birçok yeni kavramların doğmasına neden oluyor. Tek tek insanların küreselleşen dünyayla uzaktan veya yakından ilgisi olmasa dahi herkes, dünyaya adapte olmak uğruna değişen yasalarla karşı karşıya geliyor. Çünkü yasalar vatandaşları dışarıyla ilişkisi var ya da yok diye ayırarak çıkmıyor. Ülkelerin birbirine entegre olmasını kolaylaştırmak için çıkıyor, kişiler de bundan direk etkileniyor.
Ülkemiz için, bu konuya en iyi örnek olarak Avrupa Birliği Uyum Yasaları’nı gösterebiliriz. Kaldı ki; başta vergi ve ticaret yasalarımız olmak üzere tüm uygulamalarımız, sadece AB standartlarından değil, dünya standartlarından etkilenerek çok sık değişiyor. İşte burada akıllara bir soru takılmakta;

 

Kanunlar Karmaşık…
Biz Bu Karmaşıklığın Altından
Nasıl Kalkacağız?
“Vatandaş olarak bizler, böylesine sık ve böylesine kapsamlı olarak değişen iş kanunu ve vergi yasaları karşısında, nasıl hata yapmadan iş hayatımızı (hatta günlük yaşantımızı) sürdüreceğiz?”
Bu konuda bilgi almak için sorularımızı, Vergi Hukuku uzmanlaşmış Avukat Halil İbrahim Turan’a sorduk.

 

Altınşehir Adana; Türkiye’de bir vatandaş kanunlara karşı kendini savunmak için bir avukat  tutmak zorunda mıdır.?
Halil İbrahim Tuğran: Avukatlık yasasının 35/3 maddesine göre böyle bir zorunluluk yok. Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işlerini bizzat takip edebilir. Ancak dava açmak ve açılan davayı takip etmek teknik bir donanımı ve bilgiyi gerektirdiğinden davaların mutlaka avukatlar tarafından takip edilmesini öneriyorum.

 

AA: Konuyla ilgili işlemler, herhangi birinin bunu yapabilmesi kadar kolay mı?
H.T: Ülkemizin Kuruluş yıllarında çok karmaşık olmayan ilişkiler ağı, az nüfus ve  ticaret başta olmak üzere ilişkilerin çok kısıtlı olması yetenekli  insanların kendi kendini savunma imkanını sağlayabiliyordu. Ama aradan geçen zaman içinde hem bu ilişkiler baş döndürücü hızla arttı, hem de uluslararası hukuğa entegre olmak üzere karmaşıklaştı.”
Hem Konusunda Uzman…
Hem De İşletmenin
Özgün Koşullarını Bilen Bir Avukat

 

AA; Yani karmaşıklaşan bu ortamda uzmanlara mı ihtiyaç var diyorsunuz?
H.T: Karmaşık ve kapsamlı kanunlar nedeniyle artık kişinin kendini savunmaya kalkması kesinlikle hak kayıplarına neden olur.

 

AA: Peki bir avukat tutmak, insanların bu karmaşıklığı çözmesine yeter mi?
H.T: Aslında artık avukatlar içinde de uzmanlaşma hızla artıyor. Artmalı da… Özellikle de yaşamın şah damarı olan iş alanları ve onunla ilgili vergi mevzuatları alanında uzmanlaşmış avukatlarla çalışmak çok önemli.


AA: Ancak zaten mali müşavir ve muhasebeciler bu konuda iş sahiplerine destek olmuyor mu?
H.T: Tabi ki oluyorlar. Ancak Vergi Mevzuatı devamlı değişiyor. Mali müşavirler ne kadar yardımcı olsalar da, davalara vergi hukuku mantığı ile yaklaşmak gerekir. Daha da önemlisi vatandaş mahkemeye düşmeden doğru kararı vermek üzere biri tarafından uyarılırsa adliye kapılarında boşa vakit harcanmaz. İşte bu yüzden benim ‘Vergi Avukatlığı’ diye isimlendirdiğim, ihtisaslaşmış (mali müşavirler başta olmak üzere konuyla ilgili kişilerle organize olarak çalışan) bir müesseseye ihtiyaç duyuluyor artık.

A.A: Yani siz, daha ortada mahkeme olmadan avukat olsun diyorsunuz?
H.T: Bir anlamda öyle… Ancak şunu unutmamalıyız ki, vergi mahkemelerine açılan davaların yüzde yetmişini devlet kaybediyor. Bu önemli bir istatistik ve kesilen vergilerin her zaman doğru olmadığını gösteriyor. O halde konuyu, daha da önemlisi işletmenizin özel durumunu iyi bilen biri hem sizi mahkemeye düşmekten koruyacaktır, hem de düşseniz dahi hakkınızı doğru savunacaktır.
Adana’da Vergi Hukuku İle İlgili
Uzmanlaşmış
Avukatlık Kurumları Az…

AA: Zamanımızda özellikle vergi konusunda uzmanlaşmış avukatlar var mı?
H.T: Özellikle Adana’da bu konuda uzmanlaşmış olan avukatlar az… Verrgi hukukunda uzman avukat sayısı 10’u geçmez. Dava dilekçelerini genellikle mali müşavirler, gelir kontrolörleri, maliye müfettişleri ve muhasebeciler yazıyor.
Halbuki davaların mükellefler açısından etkili takibi için, vergi mevzuatının hukuksal mantıkla yorumlanıp, işletmenin özel durumu ve içtihatlarla değerlendirilmesi gerekir. Bunu ise konuyla ilgili uzmanlaşmış avukatlık kurumları sağlar.

Önümüzdeki Dönemde
Vergi Mükelleflerini
Bekleyen Nedir?

AA: Önümüzdeki günlerde vergi mükelleflerini neler bekliyor?
H.T: Gittikçe kapsamı artan ve karmaşıklaşan vergi mevzuatı, birçok kez inceleme elemanı ve diğer vergi uygulayıcıları tarafından farklı yorumlanabilmekte. Bu da bazen mükellefler aleyhine ilave vergi ve ceza oluşmasına neden olmakta. Hatta zaman zaman bu cezalar öyle boyutlara ulaşmakta ki, ekonomik hayat sona bile erebilmekte. Hürriyeti mahrum edecek durumlar bile oluşmakta.
İşte tam da bu denetimler sırasında devreye giren konusunda uzman bir avukat her iki tarafı da ikna eden doğru çözümleri üretecektir.
Maliye Bakanlığı’nın mükellefleri sınıflara ayırarak, düzenli aralıklarla denetlemeye hazırlandığı da bir gerçek. Artık önümüzdeki günlerde herşeyde olduğu gibi, vergi denetim ve uygulamalarında da yeni bir dönem başlıyor diye düşünüyorum
Aile Avukatlığı
Bu yüzden iş hayatındaki herkesin bu denetimler sırasında, kendi işletmesinin doğasını çok iyi bilen, hukuksal açıdan donanıma sahip vergi avukatlarına ihtiyacı olacak.
Bu hem mali, hem de zaman kaybını önleyecek. İş sahiplerinin zihinlerini bu işler yerine, ekonomik ilişkilerine ayırmaları da ayrıca geliri artıracak, işletmeyi daha karlı hale getirecek.

AA: Son bir söz söylemek ister misiniz?
H.T: İş yeriniz ailenizin bir parçasıysa eğer, aile hekimi gibi bir aile avukatına ihtiyacınız var demektir…

 

Röportajı Okumak İçin Tıklayın

 

 Diğer Makalelergeri